När beskedet kommer att någon nära dig har avlidit är det normalt att vilja ta farväl med en stöttande familj vid sin sida. För sorgearbetet är det viktigt för de allra närmaste att kunna få planera och delta i begravningsceremonin. På grund av olika omständigheter är det här inte alltid möjligt. Då kan det lämpa sig att istället ha en videosänd begravning.

Det finns många anledningar till varför det kan vara svårt att fysiskt närvara på gudstjänsten och ceremonin. En del kan ha svårt att ta sig dit på grund av saker som familj, jobb och resande. Andra saknar möjlighet att närvara på grund av budget, sjukdom eller begränsad möjlighet att resa.

På grund av coronaviruset kan vi inte heller samlas i för stora grupper. Det innebär att det är svårare att planera och utföra en traditionell begravning.

Teknologin gör det möjligt

I en forna tid hade de här sakerna inneburit att en del människor inte hade fått möjlighet att ta farväl. Idag är det dock möjligt att med modern teknologi göra en videosänd begravning. En digital begravning innebär att familj och vänner kan delta utan att fysiskt behöva befinna sig på platsen.

Det här alternativet till ett traditionellt farväl är något som har blivit alltmer populärt på senare tid. Beroende på uppladdningshastighet kan det i vissa fall bli en fördröjning på några sekunder. De som tittar på begravningen kan dock ändå få känna att de deltar.

En digital begravning är ett bra sätt att knyta ihop familj och släkt som befinner sig utomlands eller på annan ort. För äldre och sköra personer som inte kan ta sig från hemmet är det värdefullt att få se en videosänd begravning. Invandrare och andra som befinner sig långt ifrån sin familj och kanske i andra tidszoner har också nytta av en videosändning.

Bevara minnen med en videosänd begravning

På en begravning är det ofta många människor som delar sin sorg samtidigt. Då kan det vara svårt att komma ihåg allt som sägs. Förutom att göra det enkelt att föra samman människor är en videosänd begravning också ett sätt att bevara minnen.
En digital begravning kan bevaras i videoformat (VOD) som nära och kära som kan spara och titta på i framtiden. Det här ger tröst åt dem som önskar återse eller komma ihåg det som sades om den avlidne under ceremonin. Det är också ett sätt att dela minnet och kärleken till den avlidne med framtida generationer.

I coronatider är det viktigt att vi tar hand om varandra och sätter säkerheten för de efterlevande först. För att minska smittspridningen till en hanterbar nivå samlas vi inte längre i större grupper. Oavsett om du väljer en fysisk eller digital begravning är det viktigt att du får en gravsten som känns rätt. Du kan göra den helt personlig med vårt designverktyg. Samtidigt bidrar du till att göra landets kyrkogårdar lite säkrare då vi använder en lättviktig stenkomposit. VitaStenar använder också utarbetade rutiner som förhindrar att olyckor sker under monteringen.