Vad kostar en begravning egentligen? Det är fråga som är svar att besvara. Det finns egentligen ingen gräns på hur mycket en begravning kan kosta, utan det beror helt och hållet på hur man själv vill utforma begravningen.

Men vad kostar en begravning uppskattningsvis? Man brukar säga att en begravning vanligtvis ligger mellan 20 000 och 30 000 kronor. Det går att få en fin och unik begravning på både mer och mindre pengar. Det viktigaste är att den avlidnes önskemål tas hänsyn till och att de närmast anhöriga känner sig nöjda med utformningen av begravningen.

Kostnad begravning

Det finns olika typer av begravningar. Priset på en begravning kan variera beroende på hur mycket man gör själv och hur mycket man lägger på begravningsbyrån. Det vanligaste är att ha en så kallad standard begravning från en begravningsbyrå. Denna typ av begravning brukar gå på ungefär 20 000 – 30 000 kronor. I en standard begravning ingår vanligtvis följande:

 • Dödsannons
 • Kista
 • Transport av kista samt kistbärare och dekorationer för kistan
 • Begravningsceremoni
 • Någon typ av enklare mat
 • Arbetskostnader för begravningsbyrån och eventuella församlings avgifter

Vanligtvis tar en begravningsbyrå en arbetskostnad på cirka 5000-15 000 kronor. Denna arbetskostnad baseras på bland annat kontakt med kyrkor, Skatteverket och koordinering.

Saker som påverkar kostnad begravning

Alla val som görs vid begravnings planeringen kan påverka kostnad begravning. Det är bara de anhöriga som kan avgöra vad som känns rätt. En dyr begravning blir automatiskt inte finare än en enkel begravning. Det handlar mer om den avlidne, hur den var som person och vilken vilja personen i fråga hade. Vad kostar en begravning är därav en fråga som är svår att besvara.

En begravning kan se olika ut från fall till fall, och kostnad begravning kan därför variera. En begravning utan ceremoni är till exempel billigare än en borgerlig eller kyrklig begravning. Priset påverkas även av hur många blomsterarrangemang man vill ha, vad man vill ha för förtäring under minnesstunden och så vidare.  Nedan har vi sammanfattat en lista som kan påverka kostnad begravning:

 • Transporter
 • Dödsannonser i flera lokala tidningar
 • Plats för begravningen
 • Hur många gäster som bjuds till minnesstunden och valet av förtäring
 • Avode för begravningsbyrån
 • Val av kista (och eventuell urna)
 • Val av gravsten
 • Hur mycket blomsterarrangemang som ska finnas på ceremonin
 • Inhyrda musiker

Begravningsavgifter

När en person avlider täcks en del av kostnader av begravningsavgiften, som betalas via skatten. Begravningsavgiften är en skatt som alla svenska medborgare betalar, som är kopplad till kostnader för en begravning.  Begravningsavgiften täcker:

 • En gravplats i 25 år
 • Gravsättning
 • Transport till gravsättningen
 • Kremering
 • Lokal inför begravning för den avlidne
 • Lokal för begravningsceremonin

Personer som är medlemmar i Svenska kyrkan betalar även en kyrkoavgift, som kallas kyrkoskatten. Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan täcker denna kyrkoavgift kostnader för:

 • En präst från Svenska kyrkan
 • Kyrkomusiker
 • En begravningsgudstjänst
 • Utbärning och nedsänkning av kistan
 • En församlingskyrka eller ett kapell

Vem betalar en begravning?

En av de vanligaste frågorna vid en begravning är ‘vad kostar en begravning’? Även frågor gällande vem som betalar en begravning är vanliga. Det är dödsboet som betalar för begravningen. Skulle det inte finnas tillräckligt med pengar i dödsboet är det möjligt för de anhöriga att ansöka om ekonomisk bistånd. Denna ansökan görs hos kommunen och biståndet ska täcka en värdig begravning.

Dödsboet betalar för alla begravningskostnader som inte täcks av begravningsavgiften eller kyrkoavgiften. Det handlar om kista (samt eventuell urna), svepning, transport av kistan, extra musik, dödsannonser, blommor, mat vid minnesstund, gravsten, bouppteckning samt begravningsbyrån.