När man planerar en begravning står man inför flera olika val. Ett av dessa val är vilken typ av begravningsmusik som ska spelas. Vid en traditionell begravning inleds och avslutas ceremonin med orgelmusik. Det är också vanligt med musik, körsång eller solosång.

Med denna artikel vill vi hjälpa dig att välja musik, genom att ge förslag på inledningsmusik begravning. Vi ger även tips på utgångsmusik begravning.

Musik under en begravningsceremoni 

Musik bär ofta på mycket minnen och känslor vilket gör det passande för en begravning. Musiken kan då berätta om personen som har gått bort och hedra personens minne. Musiken är också av stor vikt för att skapa en vacker och fridfull begravningsceremoni.
De nära anhöriga får fritt välja vilka psalmer som önskas under ceremonin samt musiken som ska spelas under inledningen, avskedet och utgångsmusik begravning. I regel väljer man inledningsmusik begravning och övrig musik i samråd med prästen eller begravningsbyrån.

Inledningsmusik begravning

Inledningsmusik begravning är det första som händer under ceremonin. Det är ett musikstycke som spelas på kyrkans orgel. Vanligtvis kan man välja mellan flera olika klassiska musikstycken. Skulle du önska någon annan musik brukar det vara möjligt. Du behöver då skaffa fram noterna på denna musik och eventuellt ersätta organister för repetitioner.

Inledningsmusik begravning: orgel

Förslag på inledningsmusik begravning 

Adagio – Tomaso Albinoni

Air – Johan Sebastian Bach

Amazing Grace – Folkmelodi

An Ending – Brian Eno

Ave Maria – Franz Schubert

Där rosor aldrig dör – L Gosztonyi

Gammal fäbodpsalm – Oskar Lindberg

Lichen – Aphex Twin

Jesus bleibet meine Freude – J. S. Bach

Nocturne/Sov på min arm – Evert Taube

Så skimrande var aldrig havet – Evert Taube

Tröstevisa – Benny Andersson

Rhubarb – Aphex Twin

Våren – Edvard Grieg

Utgångsmusik begravning

Utgångsmusik begravning är ett musikstycke som spelas på kyrkans orgel. Utgångsmusiken är den sista delen av begravningen innan gäster lämnar ceremonin. Vanligtvis brukar man kunna välja mellan flera olika klassiska musikstycken. De stycken som finns listade under “förslag på inledningsmusik begravning” fungerar lika bra som utgångsmusik.

Om du vill ha någon annan utgångsmusik begravning än det som erbjuds är det också möjligt. Då gäller samma sak som med inledningsmusik begravning, att man behöver skaffa noter och eventuellt ersätta organisten för repetitioner av musiken.

Övrig musik på en begravning

Utöver inledningsmusik begravning och utgångsmusik brukar en begravning även bestå av annan musik och psalmer. Oavsett om du anordnar en kyrklig eller borgerlig begravning finns det möjlighet att själv välja musik, utifrån den avlidnes önskemål eller smak.

Vid en borgerlig begravning finns det egentligen inga regler för vilken musik som får spelas. Allt ifrån klassisk solosång, till hårdrock eller dansbandsmusik kan vara passande. Det viktiga är att musiken spelas med hänsyn till den avlidne och att det finns en personlig koppling till musiken.

Även vid en kyrklig begravning finns det möjlighet att välja personlig musik till ceremonin. Du bör stämma av musiken med prästen eller begravningsbyrån innan själva ceremonin. Även under minnesstunden är det fint att spela den musik som den avlidne tyckte om. En del spelar även musik, med låg ljudvolym, vid den avlidnes gravsten för att hedra och minnas.