Vår älskade

Vila i ro

Evigt älskad

Guds nåd

Du fattas oss

Farväl

Vi saknar dig

En älskad far/mor

Med kärlek

Vi möts igen.

Din för evigt

I vindars sus

Älskad, saknad

I tacksamhet

Sov i ro

I varmt minne

I ljust minne

Vila i frid

Tack för allt

Minnet lever