I samband med en begravning ska även dödsboet utse en så kallad gravrättsinnehavare. Dödsboet meddelar, genom att fylla i en blankett, vem eller vilka som skall stå som gravrättsinnehavare för gravplatsen ifråga. Gravrättsinnehavaren eller -innehavarna mottar sedan ett gravbrev som innehåller uppgifter som vilka som utsetts, vem eller vilka som begravts, när gravrättstiden tar slut och andra uppgifter som gravplatsen som till exempel gravstenens storlek.

Men vad är det för skyldigheter som kommer därefter? Vilka rättigheter har personer som blivit tilldelad denna uppgift? Vad innebär det egentligen att bli utsedd till gravrättsinnehavare? I den här artikeln har vi sammanställt information som vi hoppas ska vara till hjälp för att reda ut eventuella frågetecken rörande området.

 

Gravrättsinnehavarens ansvarsuppgifter

Gravrättsinnehavarens uppgift är att vara den som ansvarar över en gravplats och ser till att graven bevaras i ett värdigt tillstånd. Det är den korta och sammanfattande beskrivningen av uppgiftens innebörd. Däremot tillkommer en del rättigheter och även skyldigheter som är bra att känna till.

Rättigheter
Först och främst så är en av innehavarens rättigheter att bestämma vem eller vilka som ska få begravas inom gravplatsen ifråga. Har gravplatsen flera gravrättsinnehavare är det upp till dessa att gemensamt besluta detta. När det kommer till gravplatsens och gravstenens utseende och utformning är det även gravrättsinnehavarens rättighet att besluta hur det ska se ut på det bestämda området på kyrkogården. När 25 år har passerat och gravrättstidens utgång har inträffat, är det även innehavarens rättighet att bestämma om gravrätten ska förnyas. Ytterligare en rättighet som tillkommer inom samma område är rätten att då bestämma om gravplatsen ska återlämnas till begravningsverksamheten eller inte.

Skyldigheter
Precis som tidigare nämnt är det en av gravrättsinnehavarens skyldigheter att hålla gravplatsen i ett värdigt och ordnat tillstånd. Att lyckas med detta ställer särskilda krav på att besöka gravplatsen regelbundet och säkerställa att allt är i sin ordning. Om graven inte sköts kan det resultera i att gravrätten förloras och återtas av begravningsverksamheten. Om man som gravrättsinnehavare upplever svårigheter med att underhålla gravplatsen finns det möjlighet att köpa dessa tjänster av vissa församlingar och kyrkogårdar. Man får då hjälp med att underhålla gravplatsen, och kan på så sätt avlasta sig själv från uppgiften om man till exempel bor långt ifrån kyrkogården eller på andra sätt har svårt att personligen besöka och sköta platsen.

Olika församlingar och kyrkogårdar har olika bestämmelser och riktlinjer gällande hur en gravplats bör se ut. Som gravrättsinnehavare är du skyldig att följa gravanordningens bestämmelser angående gravens utseende, och är således även skyldig att hålla dig ajour med dessa bestämmelser. Allt som oftast är detta inget problem, utan så länge gravplatsen inte är uppseendeväckande brukar det följa gravanordningens principer.

Innan gravrätttsidens utgång är det innehavarens skyldighet att förnya gravrätten om man önskar förnya den. Vanligtvis görs detta i omgångar vart 15e år, men det finns även andra alternativ och tidsperioder att välja på. Om man som gravrättsinnehavare inte längre vill eller har möjlighet att fortsätta sin uppgift, är det avslutningsvis även en skyldighet att anmäla en eventuell ny gravrättsinnehavare.

 

Vad säger Sveriges gravrätt?

Enligt den svenska begravningsrätten har alla som är folkbokförda i Sverige rätt till en avgiftsfri gravplats, på den ort där man var folkbokförd vid tidpunkten då man dog, under 25 år. Har man önskemål om att gravsätta en person på en annan ort, brukar det sällan vara något problem. Däremot kan det ibland krävas någon form av anknytning till orten för att få igenom sin önskan. Alla gravar som upplåts med gravrätt behöver ha en gravrättsinnehavare. Har man som gravrättsinnehavare inte möjlighet att sköta om gravplatsen enligt de uppgifter som beskrivs tidigare i texten, kan gravrätten överlåtas till en annan person. Detta görs genom att kontakta begravningsverksamheten.