Ibland händer det att människor lämnar önskemål om hur deras begravning ska genomföras innan de avlider. Det är dock långt ifrån alla som gör det. Oftast lämnas planeringen av begravningen till anhöriga, som sedan med hjälp av en begravningsbyrå eller annan lämplig person, får projektera begravningen. Det är en hel del praktiska saker som behöver hållas i åtanke under planeringen. För att underlätta för er har vi på SvenskaStenar tagit fram en checklista som lyfter några punkter som är extra viktiga att hålla koll på. 

Planering-av-begravning

 

Att tänka på vid planeringen

Många känner ofta en enorm stress när de inser att dom har en begravning som behöver planeras. Detta samtidigt som man givetvis fortfarande sörjer den bortgångne och försöker reda ut en hel del andra praktiska ärenden relaterade till dödsfallet. Enligt begravningslagen, som är den lag vi har i Sverige som berättar vad man behöver göra när någon har dörr, måste gravsättning eller kremering ske inom en månad efter att personen har gått bort. Det kan upplevas som snabba ryck, men brukar vanligtvis vara en sådan sak som löser sig då det finns väl utarbetade processer som behandlar dödsfall i Sverige. Om man av någon anledning är i behov av mer tid, kan man ansöka om detta hos Skatteverket. Väljer ni däremot att kremera så säger begravningslagen att gravsättningen behöver ske inom ett år efter kremeringstillfället, vilket ger er lite mer tid för att planera begravningen. 

 

Se över de ekonomiska förutsättningarna

Ett bra första steg i planerandet är att kontakta den bortgångne personens bank och kolla upp dödsboets ekonomi och tillgångar. Om ni direkt märker att pengarna inte kommer att täcka kostnaderna för en begravning, kan ni göra en så kallad dödsboanmälan till socialkontoret i den avlidnes folkbokföringskommun. Därifrån har man möjlighet att få ekonomiskt stöd för att kunna genomföra en värdig begravning.

 

Finns det några önskemål?

Sedan är det bra att undersöka om den avlidne hade några egna önskemål om hur begravningen skulle planeras och genomföras. Om personen har lämnat kvar önskemål är det viktigt att dessa efterföljs, men om några specifika önskemål inte har lämnat kvar är det upp till er som anhöriga att ta de viktiga besluten. Till exempel om kroppen ska jordbegravas eller kremeras. Som tidigare nämnt innebär en kremering att ni får större möjlighet att genomföra själva begravningen vid ett senare tillfälle – medan jordbegravning måste ske inom en månad. Om ni väljer kremering som är nästa steg sedan att avgöra vilken typ av ceremoni som ni vill ha. Vanligast är att ha en kyrklig eller borgerlig, men det finns även andra alternativ precis som att det går att genomföra en begravning utan ceremoni också.

 

Ta kontakt med begravningsbyrå

Nästa steg är att ta kontakt med en rådgivare på en begravningsbyrå som kan stötta er i de frågor och ärenden som kvarstår i planerandet. Dom personerna som arbetar på begravningsbyråer är vanligtvis otroligt professionella och genuina, samt besitter mycket erfarenhet inom koordinering av begravning. Så känn ingen oro inför att ta sträcka ut en hand till begravningsbyrån – dom kommer att hjälpa dig. 

Och vad är det mer exakt som man brukar gå igenom och bestämma i samråd med begravningsbyrån? Jo, det brukar vanligtvis vara följande punkter.

  • Plats och datum för begravningen/ceremonin
  • Urna eller kista
  • Vilka begravningsblommor eller arrangemang som ska beställas
  • Om någon annons ska publiceras i tidningen, och i sådana fall hur den ska se ut
  • Program för ceremonin samt eventuella kort eller blad
  • Om det ska vara någon minnesstund efter ceremonin, och i sådana fall planering av den
  • Beställa eller designa gravstenen
  • Göra bouppteckning

När dessa punkter är avcheckade kan du känna dig trygg med att du inte har missat något inför den stundande begravningen. Vi hoppas att det varit till god hjälp.