Att planera en begravning är förhoppningsvis ingenting man har alltför stor vana av och det är mycket man ska känna till och komma ihåg. Det finns mycket man kan göra själv men det kan vara bra att veta vad som vanligtvis inkluderas när man tar hjälp av en begravningsbyrå. I en tid som ofta är mycket påfrestande psykiskt då man har sin egen och andras sorg och saknad att hantera och förhålla sig till kan ytterligare press skapa onödig osämja. Vi har därför skrivit en guide över vad det innebär att ta hjälp av en begravningsbyrå. Vi har tittat på ett antal olika byråer för att få en bra överblick.

Ett första möte
Begravningsbyråer har stor erfarenhet av att möta anhöriga och lägger stor vikt på att det ska bli ett bra första möte där de får en bild av vilka visioner ni har för begravningen men också för att ni ska få förtroende för att deras erfarenhet då det kommer till att arrangera begravningar. Det vanligaste är att man åker till sin lokala begravningsbyrå men en del erbjuder även hembesök. Ni får här tillsammans med en erfaren begravningsentreprenör i lugn och ro bläddra i kataloger för att inspireras och ta del av tidigare upplägg och koncept.

Känn dig trygg med att ingenting glöms bort
Den främsta anledningen till att ni kommer att använda en begravningsbyrå är att du hela tiden kan känna dig trygg med att ingenting kommer att glömmas begravningsbyrå kommer att höra av sig och hjälpa er fram till ett beslut ni känner dig nöjda med. Detta är troligtvis det som bringar störst värde för er som kunder då det finns en utomstående person med i beslutsprocessen. Olika typer av familjekonstellationer kan göra det mer eller mindre svårt att fatta beslut och det är då väldigt tacksamt med en diplomatisk person som guidar er på vägen.

Tillgång till juridisk hjälp
Det är inte ovanligt att det dyker upp frågor av juridiskt slag vid hanteringen av dödsfall och begravning. Det kan handla om bouppteckning, arvskifte, bodelning och testamente. Det är då en enorm trygghet att ha tillgång till professionell hjälp så att du alltid kan lita att det sköts på rätt sätt. Här en av de poster där vi rekommenderar er att ta hjälp så att det verkligen sköts på rätt sätt. Vid eventuella fel i denna process kan det skapa stora problem längre fram eller till och med ogiltigförklara tidigare beslut och så vidare.

Beställ gravsten, urna eller kista
Eftersom att man sällan är särskilt bevandrad bland vilka leverantörer och alternativ det finns då det kommer till gravsten, urna, kista, blommor och så vidare är det väldigt tacksamt att få hjälp av en begravningsbyrå. De är alltid uppdaterade med de senaste modellerna och leverantörerna då de regelbundet besöker leverantörer för inköp och mässor där nyheter visas upp. Då det kommer till valet av bland annat gravsten finns det olika fördelar med olika material och monteringsmetoder, detta kommer din begravningsbyrå ha kunskap om.

Hoppas att vi nu kunnat bringa lite klarhet i vad det innebär och varför det kan vara ett klokt val att investera i en begravningsbyrå. Du kan läsa mer om våra gravstenar här.